MANAGING COMMITTEE 2022-23

OFFICE BEARERS

PRESIDENT                             SANJEEV ATMARAM
VICE PRESIDENT                  VINOD KUMAR G HEMDEV
HON. SECRETARY                 SATYAN M CHABRIA
HON. TREASURER                ASHOK L KANDHARI
HON. JT. SECRETARY         NIRMAL L WADHWA

Immediate Past President    MADAN DOULATRAM

                              COMMITTEE MEMBERS

BALILAL K CHHABRIA                            SURESH KUKREJA
BHARAT L AMARNANI                            SURESH M BHATIA
DINESH HINDUJA                                    RAJAN DOULATRAM
GOPAL JADWANI                                      PRAKASH R NARANG
JAWAHAR GOPAL                                     KISHORE L ACHPAL
JAWAHAR S NAGPAL                               MAHESH RAMCHAND
LALCHAND K CHHABRIA                       AASHISH AMARLALL
MADHU MOTIRAM
DR. MAHESH KUKREJA