GOVERNING COUNCIL 2020-21


PRESIDENT
                        MADAN DOULATRAM

OFFICE BEARERS OF SINDHI HIGH SCHOOL, K.K.ROAD
CHAIRMAN                          SANJEEV ATMARAM
HON. SECRETARY            NAVIN NICHANI
HON. TREASURER           ASHOK L KANDHARI
HON. JT. SECRETARY    KIRAN S CHAWLA

OFFICE BEARERS OF SINDHI HIGH SCHOOL, HEBBAL
CHAIRMAN                          RAJAN DOULATRAM BATHIJA
HON. SECRETARY            ARUN RAJANI
HON. TREASURER           ANIL JAISINGH
HON. JT. SECRETARY    KISHAN KISHORE

OFFICE BEARERS OF SINDHI SEVA SCHOOL AND SINDHI ACADEMY OF SKILLS, HEBBAL
CHAIRMAN                          RAJKUMAR L KUKREJA
HON. SECRETARY            MOHAN G BATHIJA
HON. TREASURER           RAJKUMAR VALECHA
HON. JT. SECRETARY    NIRMAL RAJANI

IMMEDIATE PAST PRESIDENT : R DEEPAK NARANG

GOVERNING COUNCIL MEMBERS 

AASHISH AMARLALL                                    SHANKAR PUNJABI
GAUTAM WADHWA                                       VIKRAM M TALREJA
HARISH S ASRANI                                          SURESH R CHAWLA
JAWAHAR GOPAL                                          MADHU MOTIRAM
KRISH RAJAN BATHIJA                               PRAKASH F MADHWANI
MAHESH RAMCHAND                                   PRAKASH R NARANG
NILESH GURNANI                                          DEVIKA KIRAN
NIRMAL L WADHWA                                     MAITHERYI SATYADEV
RAMESH P ASRANI                                        NIRMALA MARY