GOVERNING COUNCIL 2019-20


PRESIDENT
                        MADAN DOULATRAM

OFFICE BEARERS OF SINDHI HIGH SCHOOL, K.K.ROAD
CHAIRMAN                          SANJEEV ATMARAM
HON. SECRETARY            ARUN RAJANI
HON. TREASURER           ASHOK L KANDHARI
HON. JT. SECRETARY    KIRAN S CHAWLA

OFFICE BEARERS OF SINDHI HIGH SCHOOL, HEBBAL
CHAIRMAN                          RAJAN DOULATRAM BATHIJA
HON. SECRETARY            NAVIN NICHANI
HON. TREASURER           ANIL JAISINGH
HON. JT. SECRETARY    KISHAN KISHORE

OFFICE BEARERS OF SINDHI SEVA SCHOOL AND SINDHI ACADEMY OF SKILLS, HEBBAL
CHAIRMAN                          RAJKUMAR L KUKREJA
HON. SECRETARY            MOHAN G BATHIJA
HON. TREASURER           RAJKUMAR VALECHA
HON. JT. SECRETARY    NIRMAL RAJANI

IMMEDIATE PAST PRESIDENT : R DEEPAK NARANG

GOVERNING COUNCIL MEMBERS :

HARISH S ASRANI                                   RAMESH P ASRANI
JAWAHAR GOPAL                                    SHANKAR PUNJABI
KISHORE A SACHDEV                            SURESH R CHAWLA
KRISH RAJAN BATHIJA                         MADHU MOTIRAM
MAHESH RAMCHAND                           PRAKASH F MADHWANI
NIRMAL L WADHA                                  PRAKASH R NARANG
PREM KUMAR P CHHABRIA                DEVIKA KIRAN
RAJA B JUMANI                                       MAITHERYI SATYADEV
RAJESH G CHHABRIA                            NIRMALA MARY