GOVERNING COUNCIL 2018-19

GOVERNING COUNCIL 2018-19PRESIDENT                         MADAN DOULATRAM

OFFICE BEARERS OF SINDHI HIGH SCHOOL, K.K.ROAD
CHAIRMAN                          SANJEEV ATMARAM
HON. SECRETARY            ARUN RAJANI
HON. TREASURER           ASHOK L KANDHARI
HON. JT. SECRETARY    KIRAN S CHAWLA

OFFICE BEARERS OF SINDHI HIGH SCHOOL, HEBBAL
CHAIRMAN                          RAJAN DOULATRAM BATHIJA
HON. SECRETARY            NAVIN NICHANI
HON. TREASURER           ANIL JAISINGH
HON. JT. SECRETARY    KISHAN KISHORE

OFFICE BEARERS OF SINDHI SEVA SCHOOL AND SINDHI ACADEMY OF SKILLS, HEBBAL
CHAIRMAN                          RAJKUMAR L KUKREJA
HON. SECRETARY            MOHAN G BATHIJA
HON. TREASURER           RAJKUMAR VALECHA
HON. JT. SECRETARY    NIRMAL RAJANI

IMMEDIATE PAST PRESIDENT : R DEEPAK NARANG

GOVERNING COUNCIL MEMBERS :

BRIJAY N KALRO                                         DR SANJAY KUMAR M BAJAJ
JAGDISH V AHUJA                                      SHANKAR PUNJABI
MAHESH RAMCHAND                               VINOD KUMAR G HEMDEV
NIRMAL L WADHA                                      SURESH R CHAWLA
PRAKASH K DARIRA                                   MADHU MOTIRAM
RAJA B JUMANI                                           PRAKASH F MADHWANI
RAJKUMAR M CHHABRIA                        PRAKASH R NARANG
RAMESH P ASRANI                                     DEVIKA KIRAN
KUNAL WADHWA                                        MAITHERYI SATYADEV
DHARAM HINDUJA                                    NIRMALA MARY