BOARD OF MANAGEMENT 2020-21


PRESIDENT                            
   MADAN DOULATRAM

OFFICE BEARERS OF SINDHI PU COLLEGE, THANISANDRA
CHAIRMAN                                 R. DEEPAK NARANG
HON. SECRETARY                   ASHOK P. NARANG
HON. TREASURER                  RAJESH M BAJAJ
HON. JT. SECRETARY           PRAKASH SACHDEV

OFFICE BEARERS OF SINDHI DEGREE COLLEGE & SINDHI INSTITUTE OF MANAGEMENT, HEBBAL

CHAIRMAN                                 PRAKASH R NARANG
HON. SECRETARY                  AVINASH S KUKREJA
HON. TREASURER                 KISHORE L ACHPAL
HON. JT. SECRETARY          NEELKANT R TALREJA

IMMEDIATE PAST PRESIDENT    R DEEPAK NARANG

                             BOARD OF MANAGEMENT MEMBERS
ASHOK R CHAWLA                                            DR. SANJAY KUMAR M BAJAJ
BHARAT L AMARNANI                                     VISHAL PRAKASH MAKHIJA
JAGDISH V AHUJA                                             PRAKASH F MADHWANI
KARAN ASRANI                                                   SANJEEV ATMARAM
NITHIN KANDHARI                                            RAJAN DOULATRAM
PRAKASH K DARIRA                                          RAJKUMAR L KUKREJA
PRAKASH H NAGPAL                                         DR. B S SRIKANTA
RAJA B JUMANI                                                  PROF. PALLAVI
ROHIT R KUKREJA                                             PROF. GOPINATH