BOARD OF MANAGEMENT 2018-19

BOARD OF MANAGEMENT 2018-19PRESIDENT                               MADAN DOULATRAM

OFFICE BEARERS OF SINDHI PU COLLEGE
CHAIRMAN                                 R. DEEPAK NARANG
HON. SECRETARY                   ASHOK P. NARANG
HON. TREASURER                  RAJESH M BAJAJ
HON. JT. SECRETARY           PRAKASH SACHDEV

OFFICE BEARERS OF SINDHI DEGREE COLLEGE

CHAIRMAN                                 PRAKASH R NARANG
HON. SECRETARY                  AVINASH S KUKREJA
HON. TREASURER                 KISHORE L ACHPAL
HON. JT. SECRETARY          VIKAS CHAWLA

IMMEDIATE PAST PRESIDENT    R DEEPAK NARANG

MEMBERS :
ANIL LALA                                                              VINOD RAJANI
ASHOK R CHAWLA                                              PRAKASH F MADHWANI
BALILAL K. CHHABRIA                                      SANJEEV ATMARAM
KARAN ASRANI                                                    RAJAN DOULATRAM
JAWAHAR GOPAL                                               RAJKUMAR L KUKREJA
MANOJ L GERA SRI MAHESH BAJAJ           NEELKANT R TALREJA
PRAKASH H NAGPAL                                         DR. B S SRIKANTA
PREM KUMAR P CHHABRIA                           PROF. PALLAVI
RAJESH H CHHABRIA                                       PROF. GOPINATH